list
我院成立关工委
2019-01-19
list
关于公布音乐学院本科生学位论文买卖、代写行为专项检查工作举报电话的通知
2018-08-18
list
关于开展本科生学位论文买卖、代写行为专项检查工作的通知
2018-08-18
list
2017年中央音乐学院校外音乐水平考级泰州学院考点简章
2017-06-06
list
2017年音乐等级考试《音乐基础知识》考试简章(泰州考点)
2017-06-06
list
更正
2017-06-06
list
2017年中央音乐学院泰州地区音乐水平考级要求与参考书目
2017-05-18
list
关于举行中央音乐学院校外考级的通知
2015-10-23
list
关于举办泰州市首届市民才艺大赛的通知
2015-09-29
list
2015年江苏省本科招生计划
2015-06-29
list
2015年江苏省专科招生计划
2015-06-28
list
2015年外省招生计划
2015-06-27
list
公示
2015-04-08
栏目导航